ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน ทั้งหมด รวม 88 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน Download
1 2563 ช่างยนต์ ช่างยนต์ ปกติ ปวช.1 พุทธศักราช 2562 (ปี 2563-2565)
2 2563 ช่างยนต์ ช่างยนต์ ทวิภาคี ปวช.1 พุทธศักราช 2562 (ปี 2563-2565)
3 2563 ช่างยนต์ ช่างยนต์ ปกติ ปวช.2 พุทธศักราช 2562 (ปี 2562-2564)
4 2563 ช่างยนต์ ช่างยนต์ ทวิภาคี ปวช.2 พุทธศักราช 2562 (ปี 2562-2564)
5 2563 ช่างยนต์ ช่างยนต์ ปกติ ปวช.3 พุทธศักราช 2556 (ปี 2561-2563)
6 2563 ช่างยนต์ ช่างยนต์ ทวิภาคี ปวช.3 พุทธศักราช 2556 (ปี 2561-2563)
7 2563 ช่างยนต์ ช่างยนต์ ปวส.1 (ทวิภาคี) พุทธศักราช 2563 (ปี 2563-2564)
8 2563 ช่างยนต์ ช่างยนต์ ปวส.2 (ทวิภาคี) พุทธศักราช 2557 (ปี 2562-2563)
9 2563 ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.1 พุทธศักราช 2562 (ปี 2563-2565)
10 2563 ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.2 พุทธศักราช 2562 (ปี 2562-2564)
11 2563 ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.3 พุทธศักราช 2556 (ปี 2561-2563)
12 2563 ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ ปวส.1 พุทธศักราช 2563 (ปี 2563-2564)
13 2563 ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อม ปวส.2 (ทวิภาคี) พุทธศักราช 2557 (ปี 2562-2563)
14 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง (ห้อง 1) ปวช.1 พุทธศักราช 2562 (ปี 2563-2565)
15 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง (ห้อง 2) ปวช.1 พุทธศักราช 2562 (ปี 2563-2565)
16 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง (ห้อง 1) ปวช.2 พุทธศักราช 2562 (ปี 2562-2564)
17 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง (ห้อง 2) ปวช.2 พุทธศักราช 2562 (ปี 2562-2564)
18 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง (ห้อง 1) ปวช.3 พุทธศักราช 2556 (ปี 2561-2563)
19 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง (ห้อง 2) ปวช.3 พุทธศักราช 2556 (ปี 2561-2563)
20 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า ปวส.1 (ปกติ) พุทธศักราช 2563 (ปี 2563-2564)
21 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า ปวส.1 (ทวิภาคี) พุทธศักราช 2563 (ปี 2563-2564)
22 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า ปวส.2 (ปกติ) พุทธศักราช 2557 (ปี 2562-2563)
23 2563 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า ปวส.2 (ทวิภาคี) พุทธศักราช 2557 (ปี 2562-2563)
24 2563 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง 1) ปวช.1 พุทธศักราช 2562 (ปี 2563-2565)
25 2563 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง 2) ปวช.1 พุทธศักราช 2562 (ปี 2563-2565)
26 2563 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง 1) ปวช.2 พุทธศักราช 2562 (ปี 2562-2564)
27 2563 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง 2) ปวช.2 พุทธศักราช 2562 (ปี 2562-2564)
28 2563 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง 1) ปวช.3 พุทธศักราช 2556 (ปี 2561-2563)
29 2563 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง 2) ปวช.3 พุทธศักราช 2556 (ปี 2561-2563)
30 2563 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1 (ปกติ) พุทธศักราช 2563 (ปี 2563-2564)

จำนวนหลักสูตร / แผนการเรียน ทั้งสิ้น 88 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านหลักสูตร และ แผนการเรียน ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Wangklaikangwon Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถ.เลียบวัง ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-520481 032-520481 prachuab04@vec.mail.go.th www.kkwind.ac.th