ข้อมูลงบประมาณ

Search
 
  
เลือก ปี :    
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
:: สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2564
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท
- งบประมาณคงเหลือทั้งหมด ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Wangklaikangwon Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถ.เลียบวัง ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-520481 032-520481 prachuab04@vec.mail.go.th www.kkwind.ac.th