ข้อมูลอาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 10 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
1 โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ อื่นๆ 1 2528 1,397,085.00
2 โรงงานฝึกแผนกช่างเชื่อมโลหะ สถานศึกษา 1 2548 1,397,085.00
3 อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม สถานศึกษา 1 2528 250,000.00
4 อาคารเรียนและปฏิบัติงานตึก 4 จำนวน 4 ชั้น สถานศึกษา 1 2538 12,687,796.00
5 อาคารเรียนและปฏิบัติการตึก 5 จำนวน 5 ชั้น สถานศึกษา 1 2538 40,280,000.00
6 แฟรตพักอาจารย์แบบครอบครัว สถานศึกษา 14 2545 166,200.00
7 บ้านพักภารโรงชั้นเดียวยกพื้น สูง 1 เมตร สถานศึกษา 1 2528 145,116.00
8 บ้านพักครู 6 หน่วย แบบโครงสร้างครึ่งหลัง ครึ่งไม้หลังคาจั่ว สถานศึกษา 6 2528 1,137,100.00
9 บ้านพักผู้อำนวยการ สถานศึกษา 1 2528 250,000.00
10 อาคารสำนักงาน ตึก 1 จำนวน 2 ชั้น สถานศึกษา 1 2528 7,732,620.00

จำนวนอาคาร สถานที่ ทั้งสิ้น 10 หน่วย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Wangklaikangwon Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถ.เลียบวัง ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-520481 032-520481 prachuab04@vec.mail.go.th www.kkwind.ac.th