ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ info@kkwind.ac.th


สมาชิกของเรา

image1

นางสาวสุรีรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง

image1

sukontee nakayon

nakayon.poo14@gmail.com

image1

นาย สุพจน์ สินจันทร์

image1

wirapol

image1

นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา

addchu@hotmail.com

image1

นายไกรสร คงคา

image1

นายประยุทธ เกิดใกล้รุ่ง

yut11team11@gmail.com

image1

นางสาวชนิสรา เขาทอง

prang_chanissara@hotmail.com

image1

นายวรัญญู วงษ์สวาท

image1

นางสาววรรณวิมล สุระ

image1

ธาริณี เย็นทั่ว

ptyngekleng@gmail.com

image1

นางสาวโนรี มิตรอารีย์

image1

นายอนุชาติ แก้วมาลา

anuchat99_kaewmala@hotmail.co.th

image1

นางสาวภคอร กรประเสริฐ

pakaon

image1

นางสาวกวินนาถ พจนมณี

kawinnath.1987@gmail.com

image1

นางสาวส่งศรี เชาวนะสุนธร

songsri@9023.gmail.com

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Wangklaikangwon Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถ.เลียบวัง ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-520481 032-520481 prachuab04@vec.mail.go.th www.kkwind.ac.th