ข้อมูลผู้บริจาคทุนการศึกษา

Search
 
  
     
ลำดับ ปีการศึกษา วันที่ ชื่อ - สกุล อาชีพ เบอร์โทร อีเมล จำนวนเงิน
1 344 dasd fads fsdfds xxxx fsdfds 22,222.00
2 2562 16 มกราคม 2562 josing teacher 12332xxxx ap@aaaa.com 23,555.00

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Wangklaikangwon Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถ.เลียบวัง ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-520481 032-520481 prachuab04@vec.mail.go.th www.kkwind.ac.th