ข้อมูลการไปราชการ

การไปราชการู

การไปราชการ ทั้งหมด รวม 1 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง เลขที่คำสั่ง ระยะเวลา หน่วยงาน จำนวน ชม. ประเภท
1 นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ อบรม mis 456/2562 1 วัน วก.วังไกลกังวล 8 ฝึกอบรม

จำนวนข้อมูล ทั้งสิ้น 1 รายการ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Wangklaikangwon Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
3/64 ถ.เลียบวัง ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-520481 032-520481 prachuab04@vec.mail.go.th www.kkwind.ac.th