ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช นั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ mice.ac.th@hotmail.com


สมาชิกของเรา

image1

นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์

sirikan.2526.suk@gmail.com

image1

นายกฤษณ์ภาณุพล โพธิ์ร่มเย็น

pohromyen_nick3@hotmail.com

image1

นายธีรภัทร ชยันโต

cmdolla11@gmail.com

image1

นางกฤตยาวรรณ์ สังข์สวัสดิ์

์Nuntida6411@gmail.com

image1

ปาริชาติ สังข์ทอง

pari

image1

Administrator

admin@mice.ac.th

image1

josing

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช (Maharaj Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
71 ม.2 ตำบล บ้านขวาง อำเภอ มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
0 35672952 mice.ac.th@hotmail.com http://www.mice.ac.th