ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา เพื่อใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nkvc@hotmail.com


สมาชิกของเรา

image1

Miss.Kanokpich Areerom

unthika00fha1990

image1

นายวิเชียร ศรีวงษา

wichian.nk@gmail.com

image1

นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เรือง

oh.patcharin2511@gmail.com

image1

อาภาพร รอดเจริญ

image1

นายธวัชชัย สุพรม

image1

นายวัชระ

watchara.wiriyapool@gmail.com

image1

นางสาวฉัตรวารี รักษาสิทธิ์

image1

chinnawat sriwicha

chinnawat

image1

นางสาวกนกนาถ​ นาหิรัญ

Kookgigohana@gmail.com​

image1

นางสาวกัลยา สารคุณ

image1

นายธนานคินทร์ อุตมาน

bboy0870928749@hotmail.com

image1

นางสาววิลาวัณย์ อินทรา

image1

นางสาวมณี เกษานุช

image1

นางปภาภัทร แสงแก้ว

paphaphat

image1

สุลัดดา บุญมี

image1

นางสาวอมิกา ศรีจุโพธิ์

amiga.sreejulpo@gmail.com

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย (Nong Khai Vocational Education College)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
เลขที่ 240 หมู่ 1 ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
042 422715 042 422716 nkvc@hotmail.com www.nkvc.ac.th